Aktualności

Sezon na oscypka

24 cze 2021

Sezon na oscypka

Inspekcja Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wydaje producentom świadectwa jakości potwierdzające zgodność procesu produkcji oscypka ze specyfikacją (,,certyfikaty”), co uprawnia do produkcji i posługiwania się nazwą "oscypek" i unijnym logo Chroniona Nazwa Pochodzenia.

Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską

14 cze 2021

Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie uczestniczył w akcji „Szczepimy się od Giewontu po Pustynię Błędowską”, odbywającą się w dniach 12-13 czerwca. W ranach tego wydarzenia, na naszych stoiskach, można było zapoznać się z działalnością Inspekcji, m.in. dowiedzieć się w jaki sposób powinny być znakowane świeże owoce oraz jak wygląda świadectwo jakości produktów z logo Chronionej Nazwy Pochodzenia na przykładzie oscypka oraz redykołki, których to smaku, można było również spróbować.

KOMUNIKAT

02 cze 2021

Wznowione zostały egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców w zakresie klasyfikacji tusz wieprzowych i wołowych w systemie EUROP. Wykaz terminów oraz miejscowości, gdzie ww. egzaminy się odbędą znajduje się na stronie  http://www.ijhar-s.gov.pl w zakładce ,,aktualności’’. Kandydat ubiegający się o przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego zobowiązany jest przesłać zgłoszenie na aktualnym formularzu (dostępnym na stronie www.wijharskrakow.pl w zakładce ,,druki i formularze”)
do Wojewódzkiego Inspektoratu właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Szkolenie dot. specjalnego wzoru opakowania owoców i warzyw

30 kwi 2021

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie  przy ul. Ujastek 7,

planuje przeprowadzenie szkolenia dotyczącego specjalnego wzoru opakowania owoców i warzyw.

 

Szkolenie planowane jest w dniu 11.05.2021 r. od godz. 9:00 poprzez platformę Microsoft Teams.

 

 Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym powyższym tematem lub zgłaszanie chętnych

(imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/organizacji, tel. kontaktowy)  na adres e-mail: wi_krakow@ijhars.gov.pl do dnia 07.05.2021 r.

 

 Linki do uczestnictwa zostaną przesłane na podane adresy e-mail w dniu 10.05.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 448 10 27.

Szkolenie dot. świeżych owoców i warzyw

20 kwi 2021

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie  przy ul. Ujastek 7

planuje przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wymagań jakości handlowej świeżych owoców i warzyw w aspekcie prawnym.

Szkolenie planowane jest w dniu 27.04.2021 r. od godz. 9:00 poprzez platformę Microsoft Teams.

 Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym powyższym tematem lub zgłaszanie chętnych

(imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/organizacji)   do dnia 23.04.2021 r.

Linki do uczestnictwa zostaną przesłane na podane adresy e-mail w dniu 26.04.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (12) 448 10 27.

 

Nabór na Inspektora

09 kwi 2021

Nabór na inspektora do Wydziału Kontroli

Nowa usługa służąca do zgłaszania wszelkich podejrzeń naruszenia przepisów z zakresu systemu chronionych nazw artykułów rolno spożywczych

22 mar 2021

Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych uruchamia nową usługę dla osób i instytucji, które zidentyfikują naruszenie lub podejrzewają naruszenie przepisów z zakresu systemu chronionych nazw pochodzenia (ChNP), chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS). Usługą tą jest skrzynka e-mail: ochronaoznaczen@ijhars.gov.pl.

Komunikat dla eksporterów polskich jabłek do Indii

26 lut 2021

Od 1 marca 2021 roku zacznie obowiązywać wymóg strony indyjskiej, który dotyczy posiadania zaświadczenia o braku GMO w wybranych produktach spożywczych importowanych do Indii.

W praktyce wymóg posiadania zaświadczenia o braku GMO w produkcie będzie dotyczył przede wszystkim polskich eksporterów jabłek do Indii.

„Zaświadczenie o braku GMO w produkcie” będzie wydawane w ramach kontroli jakości handlowej, przez Wojewódzkich Inspektorów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zaświadczenie będzie wydawane wyłącznie na jabłka pochodzące z polskich upraw.

W celu uzyskania „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie”, eksporterzy dokonujący wywozu polskich jabłek do Indii zobowiązani są do złożenia, do właściwego WIJHARS (na udostępnionych formularzach):

  • Wniosku eksportera o wydanie zaświadczenia o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,
  • Oświadczenia eksportera o braku GMO w owocach wysyłanych do Indii”,

oraz dokonania opłaty za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł, zgodnie ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.).

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej IJHARS:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wzory-dokumentow

W sprawie szczegółów dotyczących kontroli należy skontaktować się bezpośrednio z właściwym miejscowo WIJHARS. Poniżej link do danych kontaktowych:

https://www.gov.pl/web/ijhars/wijhars

UWAGA! Uzyskanie „Zaświadczenia o braku GMO w produkcie” nie zwalnia eksporterów wysyłających owoce do Indii z obowiązków wynikających ze standardowej procedury kontroli zgodności owoców z normami handlowymi UE.